Dopravní situace na dálnici D1

Aktualizováno: 13:33:59, 27.7.2016

Nehody a dopravní situace na D1

Od 3.6.2015 0:00 - 31.10.2016 23:59

D1, mezi km 133.7 a 141.6, ve směru Bohumín – PL, stavební práce, provoz převeden do protisměru v zúžených jízdních pruzích, Od 31.05.2016 12:00 Do 31.10.2016 23:59, „D1 Modernizace – úsek 18, EXIT 134 Měřín – EXIT 141 Velké Meziříčí“, ETAPA 3a , Ve směru na Brno je doprava vedena mezi přejezdy středního dělicího pásu v km 133,658 – 133,793 a v km 141,465 – 141,585 ve dvou zúžených (min. 2,50 m a 3,15 m) pomocných pruzích ve vnitřní části protisměrného (levého) pásu dálnice. Do levého pomocného

Od 3.6.2015 0:00 - 31.10.2016 23:59

D1, mezi km 141.9 a 133.5, ve směru Praha, stavební práce, zúžené jízdní pruhy, Od 31.05.2016 06:27 Do 31.10.2016 23:59, „D1 Modernizace – úsek 18, EXIT 134 Měřín – EXIT 141 Velké Meziříčí“, ETAPA 3a , Ve směru na Prahu je doprava vedena v km cca 141,885 – 133,503 ve dvou zúžených (min. 2,50 m a 3,15 m) pomocných pruzích ve vnější části pásu dálnice. Do levého pomocného pruhu je zakázán vjezd vozidlům, jejich okamžitá šířka přesahuje 2,2 m., Vydal: Ministerstvo dopravy ČR

Od 1.6.2016 6:00 - 21.8.2016 7:00

D1, EXIT 226, ve směru od Brna na Kroměříž, výjezd z dálnice uzavřen, vjezd na dálnici uzavřen, stavební práce, Od 01.06.2016 06:00 Do 21.08.2016 07:00, uzavřena pravá polovina MÚK Vyškov-východ (EXIT 226), tj.výjezdová větev Brno (D1) › Vyškov (II/430), za níž je vedena objízdná trasa dále po D1 a D46, kde je doprava v MÚK Vyškov (EXIT 2) svedena na silnici I/47 ve směru Vyškov; a nájezdová větev Vyškov (II/430) › Kroměříž/Olomouc (D1), za níž je vedena objízdná trasa po silnici II/430 přes měs

Od 1.6.2016 6:00 - 16.8.2016 7:00

D1, mezi km 220 a 229.4, ve směru Bohumín – PL, provoz převeden do protisměru, zúžení vozovky na jeden jízdní pruh, stavební práce, Od 01.06.2016 06:00 Do 16.08.2016 07:00, Ve směru na Olomouc (D46)/Kroměříž (D1) je doprava převedena přejezdem SDP do jednoho pruhu v protisměrném pásu, kde je vedena v režimu 2+1 a dále přejezdem SDP je doprava svedena zpět do pravého pásu dálnice. Odtud je na EXITu 230 umožněn sjezd ve směru Ostrava a Olomouc (D46). Je uzavřena pravá polovina MÚK Vyškov-východ

Od 1.6.2016 6:00 - 16.8.2016 7:00

D1, mezi km 229.4 a 220, ve směru Praha, zúžená vozovka na dva jízdní pruhy, oprava povrchu vozovky, Od 01.06.2016 06:00 Do 16.08.2016 07:00, Ve směru na Brno: Je doprava postupně svedena do pomocného pruhu v oblasti pravého j. pruhu a doprava z D46 je od MÚK Vyškov-východ (EXIT 230) vedena v pomocném pruhu v oblasti zpevněné krajnice a dále je doprava vedena v režimu 2+1 (2 pruhy na Brno, 1 na Olomouc/Kroměříž).

Od 19.6.2016 15:00 - 6.8.2016 23:59

D1, mezi km 162.7 a 168.4, ve směru Bohumín – PL, práce na silnici, zúžení vozovky na dva jízdní pruhy, zúžené jízdní pruhy, Od 19.06.2016 13:45 Do 06.08.2016 23:59, částečná uzavírka dálnice D1 v rámci akce „D1 Modernizace – úsek 22, EXIT 162 Velká Bíteš – EXIT 168 Devět Křížů“ – přípravné práce pro etapu 2b a etapa 2b, Ve směru na Brno je od km 162,670 doprava svedena ve dvou pomocných pruzích o šířce 2,5 m a 3,15 m do pravé části pásu dálnice, ve které pokračuje podél pracoviště až do km 168,

Od 19.6.2016 19:00 - 6.8.2016 23:59

D1, km 165, ve směru Praha, práce na silnici, zúžení vozovky na dva jízdní pruhy, Od 19.06.2016 12:40 Do 06.08.2016 23:59, částečná uzavírka dálnice D1 v rámci akce „D1 Modernizace – úsek 22, EXIT 162 Velká Bíteš – EXIT 168 Devět Křížů“ – přípravné práce pro etapu 2b a etapa 2b, Ve směru na Prahu je od km 168,660 doprava svedena ve dvou pomocných pruzích o šířce 2,5 m a 3,15 m do pravé části pásu dálnice, ve které pokračuje podél pracoviště až do km 162,130, kde končí přechodné dopravní omezení.

Od 4.7.2016 16:25 - 31.10.2016 23:59

D1, mezi km 28.4 a 34.3, ve směru Bohumín – PL, provoz převeden do protisměru, zúžení vozovky na dva jízdní pruhy, práce na silnici, zúžené jízdní pruhy, Od 04.07.2016 16:25 Do 31.10.2016 23:59, Doprava v km cca 28,4 svedena do dvou provizorních jízdních pruhů a v km cca 29,3 bude převedena do protisměrného pásu. V něm bude vedena na konec uzavírky v km cca 34,3, kde bude převedena zpět. Za účelem provedení stavby "D1 Modernizace - úsek 03, EXIT 29 Hvězdonice - EXIT 34 Ostředek" a "Rekonstrukce

Od 6.7.2016 14:00 - 3.8.2016 5:00

D1, mezi km 199.3 a 204.6, ve směru Bohumín – PL, zúžená vozovka na dva jízdní pruhy, oprava povrchu vozovky, provoz převeden do protisměru, Od 06.07.2016 11:45 Do 03.08.2016 05:00, Levý pruh převeden do protisměrného pásu, pravý pruh vede po zpevněné krajnici, Nájezd a vjezd na EXITU 201 a 203 je umožněn.

Od 6.7.2016 14:00 - 3.8.2016 5:00

D1, mezi km 204.6 a 199.3, ve směru Praha, zúžená vozovka na dva jízdní pruhy, oprava povrchu vozovky, Od 06.07.2016 11:45 Do 03.08.2016 05:00, Z důvodu opravy povrchu vozovky ve směru Praha provoz veden v pravém jízdním pruhu a po zpevněné krajnici, EXITy 201 a 203 nejsou omezeny, nejvyšší dovolená rychlost 100 km/h. Odpočívka Brněnské Ivanovice (km 198,250, vpravo) je z důvodu provádění opravy mostu ev. č. D1-240a v tomto směru nepřístupná.

Od 11.7.2016 7:00 - 20.8.2016 23:59

D1, km 19, směr Praha - odpočívka Božkov, odbočovací pruh uzavřen, práce na silnici, Od 11.07.2016 07:00 Do 20.08.2016 23:59, Akce „D1, km 19 vlevo – oprava vozovky na odpočívce Božkov“, V km cca 19,270 – 18,940 uzavřen odbočovací pruh a odpočívka Božkov. Doprava v hlavní trase je vedena bez omezení., Vydal: Ministerstvo dopravy ČR

Od 13.7.2016 15:00 - 23.10.2016 23:59

D1, mezi km 182.2 a 177.9, ve směru Praha, práce na silnici, provoz převeden do protisměru, zúžení vozovky na dva jízdní pruhy, Od 13.07.2016 12:40 Do 23.10.2016 23:59, částečná uzavírka dálnice D1 v rámci 4. ETAPY akce „D1 Modernizace – úsek 25, EXIT 178 Ostrovačice – EXIT 182 Kývalka“, Ve směru na Prahu je v km cca 182,285 doprava uzavřena pravý jízdní pruh a doprava je svedena do levého jízdního pruhu. Přejezdem SDP v km 182,085 – 182,185 je doprava převedena do protisměrného pásu dálnice, ze

Od 13.7.2016 15:00 - 23.10.2016 23:59

D1, mezi km 177.9 a 182.2, ve směru Bohumín – PL, práce na silnici, zúžení vozovky na dva jízdní pruhy, zúžené jízdní pruhy, Od 13.07.2016 11:00 Do 23.10.2016 23:59, částečná uzavírka dálnice D1 v rámci 4. ETAPY akce „D1 Modernizace – úsek 25, EXIT 178 Ostrovačice – EXIT 182 Kývalka“, Ve směru na Brno je v km cca 177,845 doprava svedena do dvou zúžených pruhů do oblasti pravého pruhu a zpevněné krajnice a takto pokračuje do km cca 182,235, odkud je dále vedena bez přechodného dopravního omezení.

Od 13.7.2016 21:00 - 31.10.2016 23:59

D1, mezi km 34.6 a 28.8, ve směru Praha, stavební práce, zúžená vozovka na dva jízdní pruhy, Od 12.07.2016 14:50 Do 31.10.2016 23:59, uzavírka dálnice D1 za účelem provádění akcí „D1 Modernizace – úsek 03, EXIT 29 Hvězdonice – EXIT 34 Ostředek“ a „Rekonstrukce a rozšíření mostu D1-035 v km 29,161 dálnice D1“, Vydal: Ministerstvo dopravy ČR

Od 23.7.2016 14:00 - 27.7.2016 14:00

D1, mezi km 38.3 a 39.3, ve směru Bohumín – PL, oprava povrchu vozovky, pravý jízdní pruh uzavřen, Od 23.07.2016 14:00 Do 27.07.2016 14:00, , oprava AB vozovky, zdroj: ŘSD

Od 27.7.2016 0:00 - 31.10.2016 23:59

D1, mezi km 47.9 a 56.7, ve směru Bohumín – PL, práce na silnici, zúžení vozovky na dva jízdní pruhy, Od 25.07.2016 22:10 Do 31.10.2016 23:59, uzavírka dálnice D1 za účelem provádění akce „D1 Modernizace – úsek 06, EXIT 49 Psáře – EXIT 56 Soutice“, provoz částečně 2+2 a částečně 2+1+1, výjezd a nájezd Exit 49 Psáře směr Brno uzavřen, dálniční odpočívka Střechov (km cca 52 směr Brno) bude uzavřena, Vydal: Ministerstvo dopravy ČR

Od 27.7.2016 0:00 - 31.10.2016 23:59

D1, mezi km 56.5 a 48.1, ve směru Praha, práce na silnici, zúžení vozovky na dva jízdní pruhy, Od 25.07.2016 22:10 Do 31.10.2016 23:59, uzavírka dálnice D1 za účelem provádění akce „D1 Modernizace – úsek 06, EXIT 49 Psáře – EXIT 56 Soutice“, provoz částečně 2+2 a částečně 2+1+1, výjezd Exit 56 Soutice uzavřen, Vydal: Ministerstvo dopravy ČR

Od 27.7.2016 7:00 - 27.7.2016 14:00

D1 ve směru Ostrava, mezi 119.9 a 121 km, v termínu od 27. 07. 2016 07:00 do 27. 07. 2016 14:00, oprava krajnic, rozsah: zpevněná krajnice (odstavný pruh),pomalý pruh, počet průjezdných pruhů: 1

Od 27.7.2016 7:00 - 27.7.2016 20:00

D1 ve směru Praha, mezi 346 a 345 km, v termínu od 27. 07. 2016 07:00 do 27. 07. 2016 20:00, oprava CB vozovky, rozsah: rychlý pruh, počet průjezdných pruhů: 1

Od 27.7.2016 7:00 - 27.7.2016 16:00

D1, mezi km 59.6 a 59.7, ve směru Bohumín – PL, stavební práce, zpevněná krajnice (odstavný pruh) uzavřená, Od 27.07.2016 07:00 Do 27.07.2016 16:00, , oprava sesutého svahu, zdroj: ŘSD

Od 27.7.2016 7:00 - 27.7.2016 20:00

D1 ve směru Ostrava, mezi 362 a 363.1 km, v termínu od 27. 07. 2016 07:00 do 27. 07. 2016 20:00, čištění kanalizace, rozsah: rychlý pruh, počet průjezdných pruhů: 1

Od 27.7.2016 7:00 - 27.7.2016 18:00

D1, mezi km 321 a 311, ve směru Praha, pomalu jedoucí vozidlo údržby, levý jízdní pruh uzavřen, Od 27.07.2016 07:00 Do 27.07.2016 18:00, reklamační opravy.

Od 27.7.2016 8:00 - 27.7.2016 16:00

D1 ve směru Ostrava, mezi 99.9 a 101 km, v termínu od 27. 07. 2016 08:00 do 27. 07. 2016 16:00, broušení vozovky, rozsah: zpevněná krajnice (odstavný pruh),pruh pro pomalá vozidla, počet průjezdných pruhů: 2

Od 27.7.2016 8:00 - 27.7.2016 15:00

D1, mezi km 95.4 a 96.3, ve směru Bohumín – PL, oprava povrchu vozovky, pravý jízdní pruh uzavřen, Od 27.07.2016 08:00 Do 27.07.2016 15:00, , oprava trhlin nebo výtluků, zdroj: ŘSD

Od 27.7.2016 8:00 - 27.7.2016 17:00

D1, mezi km 152.3 a 152.8, ve směru Bohumín – PL, oprava povrchu vozovky, levý jízdní pruh uzavřen, Od 27.07.2016 08:00 Do 27.07.2016 17:00, plus 1m PJP, oprava trhlin nebo výtluků, zdroj: ŘSD

Od 27.7.2016 11:15 - 27.7.2016 14:00

D1, mezi km 81.9 a 81.8, ve směru Praha, práce na silnici, levý jízdní pruh uzavřen, Od 27.07.2016 11:15 Do 27.07.2016 14:00, , oprava svodidel, zdroj: ŘSD

Od 27.7.2016 11:30 - 27.7.2016 15:00

D1, mezi km 258.4 a 258.5, ve směru Bohumín – PL, práce údržby, zpevněná krajnice (odstavný pruh) uzavřená, Od 27.07.2016 11:30 Do 27.07.2016 15:00, , oprava svodidel, zdroj: ŘSD

Od 27.7.2016 12:15 - 27.7.2016 14:00

Od 27.7.2016 12:15 do 14:00; D1 - 55km na trase Praha - Říkovice; porouchané vozidlo, očekávejte zdržení; jízdní pruh uzavřen; příčiny zdržení odstraněny; odstavený NA z důvodu poruchy v dopr. omezení - průjezdný pouze jeden jízdní pruh - provozu nic nebrání

Od 27.7.2016 13:05 - 27.7.2016 16:05

D1, km 151, ve směru Bohumín – PL, porouchané vozidlo, očekávejte zdržení, zpevněná krajnice (odstavný pruh) uzavřená, Od 27.07.2016 13:05 Do 27.07.2016 16:05

Od 27.7.2016 13:15 - 27.7.2016 15:15

D1, km 148, ve směru Bohumín – PL, nehoda, práce na zpevněné krajnici, Od 27.07.2016 13:15 Do 27.07.2016 15:15, 2 x NA

Od 27.7.2016 13:22 - 27.7.2016 15:22

D1, mezi km 320 a 330, ve směru Bohumín – PL, pomalu jedoucí vozidlo údržby, zpevněná krajnice (odstavný pruh) uzavřená, Od 27.07.2016 13:22 Do 27.07.2016 15:22

Aktuální články o dálnici D1

Momentálně nejsou žádné aktuální články o D1