Dopravní situace na dálnici D1

Aktualizováno: 1:01:08, 26.6.2016

Nehody a dopravní situace na D1

Od 3.6.2015 0:00 - 31.10.2016 23:59

D1, mezi km 133.7 a 141.6, ve směru Bohumín – PL, stavební práce, provoz převeden do protisměru v zúžených jízdních pruzích, Od 31.05.2016 12:00 Do 31.10.2016 23:59, „D1 Modernizace – úsek 18, EXIT 134 Měřín – EXIT 141 Velké Meziříčí“, ETAPA 3a , Ve směru na Brno je doprava vedena mezi přejezdy středního dělicího pásu v km 133,658 – 133,793 a v km 141,465 – 141,585 ve dvou zúžených (min. 2,50 m a 3,15 m) pomocných pruzích ve vnitřní části protisměrného (levého) pásu dálnice. Do levého pomocného


Od 3.6.2015 0:00 - 31.10.2016 23:59

D1, mezi km 141.9 a 133.5, ve směru Praha, stavební práce, zúžené jízdní pruhy, Od 31.05.2016 06:27 Do 31.10.2016 23:59, „D1 Modernizace – úsek 18, EXIT 134 Měřín – EXIT 141 Velké Meziříčí“, ETAPA 3a , Ve směru na Prahu je doprava vedena v km cca 141,885 – 133,503 ve dvou zúžených (min. 2,50 m a 3,15 m) pomocných pruzích ve vnější části pásu dálnice. Do levého pomocného pruhu je zakázán vjezd vozidlům, jejich okamžitá šířka přesahuje 2,2 m., Vydal: Ministerstvo dopravy ČR


Od 10.3.2016 13:00 - 15.7.2016 23:59

D1, mezi km 28.2 a 34.4, ve směru Bohumín – PL, práce na silnici, zúžení vozovky na dva jízdní pruhy, Od 10.03.2016 13:00 Do 15.07.2016 23:59, uzavírka dálnice D1 za účelem provádění akcí „D1 Modernizace – úsek 03, EXIT 29 Hvězdonice – EXIT 34 Ostředek“ a „Rekonstrukce a rozšíření mostu D1-035 v km 29,161 dálnice D1“, Vydal: Ministerstvo dopravy ČR


Od 11.3.2016 18:00 - 15.7.2016 23:59

D1, mezi km 34.3 a 28.8, ve směru Praha, práce na silnici, provoz převeden do protisměru, zúžení vozovky na dva jízdní pruhy, Od 11.03.2016 18:30 Do 15.07.2016 23:59, Uzavřen levý pás na Prahu, provoz veden obousměrně v pásu na Ostravu „D1 Modernizace – úsek 03, EXIT 29 Hvězdonice – EXIT 34 Ostředek“, Vydal: Ministerstvo dopravy ČR


Od 21.3.2016 15:00 - 9.7.2016 17:00

D1, mezi km 177.8 a 182.2, ve směru Bohumín – PL, stavební práce, provoz převeden do protisměru v zúžených jízdních pruzích, Od 20.03.2016 17:10 Do 09.07.2016 17:00, částečná uzavírka dálnice D1 v rámci akce „D1 Modernizace – úsek 25, EXIT 178 Ostrovačice – EXIT 182 Kývalka“, Ve směru na Brno je v km cca 177,845 doprava svedena ve dvou pomocných pruzích přejezdem středního dělicího pásu v km cca 178,112 – 178,247 do protisměrného pásu, v němž pokračuje až k přejezdu středního dělicího pásu v km


Od 21.3.2016 15:00 - 9.7.2016 17:00

D1, mezi km 182.5 a 178, ve směru Praha, stavební práce, práce na silnici, zúžení vozovky na dva jízdní pruhy, zúžené jízdní pruhy, Od 20.03.2016 17:10 Do 09.07.2016 17:00, částečná uzavírka dálnice D1 v rámci akce „D1 Modernizace – úsek 25, EXIT 178 Ostrovačice – EXIT 182 Kývalka“, Ve směru na Prahu je v km cca 182,465 doprava svedena ve dvou pomocných pruzích do oblasti pravého jízdního pruhu a zpevněné krajnice, a takto pokračuje do km cca 178,042, odkud je dále vedena bez přechodného dopravn


Od 2.4.2016 0:00 - 8.7.2016 23:59

D1, mezi km 367.9 a 368.1, ve směru Bohumín – PL, oprava povrchu vozovky, zpevněná krajnice (odstavný pruh) uzavřená, Od 22.03.2016 08:00 Do 08.07.2016 23:59, částečná uzavírka části ploch dálniční odpočívky Antošovice v km 368. Ve směru Polsko je v km 367,925 - 368,095 uzavřena zpevněná krajnice. V km 368,095 bude do odstavného pruhu naveden provizorní nájezd na D1 z odpočívky. Na odpočívce Antošovice, vpravo, je omezen provoz na parkovací ploše (zábor parkovací plochy pro kamiony., Vydal: Min


Od 4.4.2016 0:00 - 7.7.2016 23:59

silnice I/23 (ulice Bítešská), Brno-Starý Lískovec, Brno, práce na silnici, zúžení vozovky na jeden jízdní pruh, Od 04.04.2016 07:00 Do 07.07.2016 23:59, Provoz v každém směru stažen do jednoho pruhu, práce v SDP, Vydal: Krajský úřad Jihomoravského kraje


Od 1.6.2016 6:00 - 21.8.2016 7:00

D1, EXIT 226, ve směru od Brna na Kroměříž, výjezd z dálnice uzavřen, vjezd na dálnici uzavřen, stavební práce, Od 01.06.2016 06:00 Do 21.08.2016 07:00, uzavřena pravá polovina MÚK Vyškov-východ (EXIT 226), tj.výjezdová větev Brno (D1) › Vyškov (II/430), za níž je vedena objízdná trasa dále po D1 a D46, kde je doprava v MÚK Vyškov (EXIT 2) svedena na silnici I/47 ve směru Vyškov; a nájezdová větev Vyškov (II/430) › Kroměříž/Olomouc (D1), za níž je vedena objízdná trasa po silnici II/430 přes měs


Od 1.6.2016 6:00 - 16.8.2016 7:00

D1, mezi km 220 a 229.4, ve směru Bohumín – PL, provoz převeden do protisměru v zúžených jízdních pruzích, stavební práce, Od 01.06.2016 06:00 Do 16.08.2016 07:00, Ve směru na Brno: Je doprava postupně svedena do pomocného pruhu v oblasti pravého j. pruhu a doprava z D46 je od MÚK Vyškov-východ (EXIT 230) vedena v pomocném pruhu v oblasti zpevněné krajnice a dále je doprava vedena v režimu 2+1 (2 pruhy na Brno, 1 na Olomouc/Kroměříž). Ve směru na Olomouc (D46)/Kroměříž (D1) je doprava převedena


Od 1.6.2016 6:00 - 16.8.2016 7:00

D1, mezi km 229.4 a 220, ve směru Praha, zúžená vozovka na dva jízdní pruhy, oprava povrchu vozovky, Od 01.06.2016 06:00 Do 16.08.2016 07:00, Ve směru na Brno: Je doprava postupně svedena do pomocného pruhu v oblasti pravého j. pruhu a doprava z D46 je od MÚK Vyškov-východ (EXIT 230) vedena v pomocném pruhu v oblasti zpevněné krajnice a dále je doprava vedena v režimu 2+1 (2 pruhy na Brno, 1 na Olomouc/Kroměříž). Ve směru na Olomouc (D46)/Kroměříž (D1) je doprava převedena přejezdem SDP do jedn


Od 6.6.2016 0:00 - 15.8.2016 21:00

D1, mezi km 56.7 a 48.1, ve směru Praha, práce na silnici, provoz převeden do protisměru, zúžení vozovky na dva jízdní pruhy, Od 06.06.2016 10:28 Do 15.08.2016 21:00, provoz 2 provizorními jízdními pruhy převedenými do protisměru od km 56 - 53, od km 53 - 48 provoz veden zpět ve svém pásu na Prahu 2 provizorními jízdními pruhy až do konce omezení, vše v režimu 2+2, Vydal: Ministerstvo dopravy ČR


Od 8.6.2016 0:00 - 15.8.2016 21:00

D1, mezi km 47.9 a 56.7, ve směru Bohumín – PL, práce na silnici, provoz převeden do protisměru, zúžení vozovky na dva jízdní pruhy, Od 07.06.2016 13:30 Do 15.08.2016 21:00, Provoz směr Ostrava je v km 48 - 54 převeden do protisměru ve 2 provizorních zúžených jízdních pruzích a v km 54 - 56 je provoz směr Ostrava veden ve svém pásu ve dvou provizorních zúžených jízdních pruzích v režimu 2+2., Vydal: Ministerstvo dopravy ČR


Od 19.6.2016 15:00 - 6.8.2016 23:59

D1, mezi km 162.7 a 168.4, ve směru Bohumín – PL, práce na silnici, zúžení vozovky na dva jízdní pruhy, zúžené jízdní pruhy, Od 19.06.2016 13:45 Do 06.08.2016 23:59, částečná uzavírka dálnice D1 v rámci akce „D1 Modernizace – úsek 22, EXIT 162 Velká Bíteš – EXIT 168 Devět Křížů“ – přípravné práce pro etapu 2b a etapa 2b, Ve směru na Brno je od km 162,670 doprava svedena ve dvou pomocných pruzích o šířce 2,5 m a 3,15 m do pravé části pásu dálnice, ve které pokračuje podél pracoviště až do km 168,


Od 19.6.2016 19:00 - 6.8.2016 23:59

D1, mezi km 168.7 a 162.1, ve směru Praha, práce na silnici, zúžení vozovky na dva jízdní pruhy, Od 19.06.2016 12:40 Do 06.08.2016 23:59, částečná uzavírka dálnice D1 v rámci akce „D1 Modernizace – úsek 22, EXIT 162 Velká Bíteš – EXIT 168 Devět Křížů“ – přípravné práce pro etapu 2b a etapa 2b, Ve směru na Prahu je od km 168,660 doprava svedena ve dvou pomocných pruzích o šířce 2,5 m a 3,15 m do pravé části pásu dálnice, ve které pokračuje podél pracoviště až do km 162,130, kde končí přechodné do


Od 20.6.2016 0:00 - 2.7.2016 23:59

D1, mezi km 204.3 a 203.8, ve směru Praha, práce na silnici, zpevněná krajnice uzavřena, Od 20.06.2016 06:15 Do 02.07.2016 23:59, Pozor!, omezení v rámci stavby „D1 rekonstrukce vozovky km 199,3 – 204,6“, etapa „PORTÁLY – KROK 1“, Nejvyšší dovolená rychlost je snížena na 80 km/h., Vydal: Ministerstvo dopravy ČR


Od 22.6.2016 9:00 - 11.7.2016 10:00

D1, mezi km 77.2 a 76.2, ve směru Praha, práce na silnici, provoz převeden do protisměru, zúžená vozovka na dva jízdní pruhy, Od 22.06.2016 13:03 Do 11.07.2016 10:00, uzavírka dálnice D1 za účelem provádění akce „D1 – oprava z důvodu havárie mostu ev. č. D1-075“, Doprava ve směru Praha je v km cca 77,160 – 76,160 vedena následujícím způsobem:, pravý jízdní pruh je veden nadále v levém pásu dálnice, levý jízdní pruh je převeden přejezdem středního dělicího pásu v km 77,160 – 77,100 do protisměrn


Od 22.6.2016 9:00 - 11.7.2016 10:00

D1, mezi km 75.9 a 77.2, ve směru Bohumín – PL, práce na údržbě mostu, zúžené jízdní pruhy, Od 22.06.2016 13:00 Do 11.07.2016 10:00, uzavírka dálnice D1 za účelem provádění akce „D1 – oprava z důvodu havárie mostu ev. č. D1-075“, Doprava ve směru Brno je v km cca 75,900 – 77,160 svedena do dvou zúžených pomocných pruhů vedených ve vnější části pásu dálnice., Vydal: Ministerstvo dopravy ČR


Od 25.6.2016 0:00 - 30.6.2016 23:59

D1 EXIT 196, směr Praha, výjezd na Brno - centrum, výjezd z dálnice uzavřen, Od 25.06.2016 00:00 Do 30.06.2016 23:59, částečná uzavírka dálnice D2 za účelem provádění stavby „Oprava AB a CB vozovky D2 km 0,400 – 3,200“, V levé polovině MÚK Brno-Jih (EXIT 1/196) je uzavřena výjezdová větev Ostrava (D1) › Brno, centrum (D2); informace o uzavírce této křižovatkové větve je stanovena formou dopravního značení na předchozí MÚK Brno-východ (EXIT 203), přičemž do cílové destinace je doprava vedena dle


Od 25.6.2016 0:00 - 30.6.2016 23:59

D1 EXIT 196, směr Ostrava, výjezd na Brno- centrum,, výjezd z dálnice uzavřen, Od 25.06.2016 00:00 Do 30.06.2016 23:59, částečná uzavírka dálnice D2 za účelem provádění stavby „Oprava AB a CB vozovky D2 km 0,400 – 3,200“, V pravé polovině MÚK Brno-Jih (EXIT 1/196) je uzavřena výjezdová větev Praha (D1) › Brno, centrum (D2); objízdná trasa je vedena již z MÚK Brno-centrum (EXIT 194), odkud je doprava vedena do cílových destinací v souladu se stávající úpravou místního značení, Vydal: Ministerstv


Od 25.6.2016 0:00 - 30.6.2016 23:59

D2 EXIT 1, směr Brno, výjezd na Prahu, výjezd z dálnice uzavřen, Od 25.06.2016 00:00 Do 30.06.2016 23:59, částečná uzavírka dálnice D2 za účelem provádění stavby „Oprava AB a CB vozovky D2 km 0,400 – 3,200“, V levé polovině MÚK Brno-Jih (EXIT 1/196) je uzavřena výjezdová větev Bratislava (D2) › Praha (D1); objízdná trasa je vedena z MÚK Brno jih (EXIT 1/196) na D1 ve směru Ostrava, odkud je v MÚK Brno-Slatina (EXIT 201) doprava svedena zpět na D1 ve směru Praha; informace o uzavírce této křižo


Od 25.6.2016 20:00 - 26.6.2016 6:00

D1, mezi km 29 a 28.2, ve směru Praha, oprava povrchu vozovky, pravý jízdní pruh uzavřen, Od 25.06.2016 20:00 Do 26.06.2016 06:00, , oprava CB vozovky, zdroj: ŘSD


Od 25.6.2016 23:05 - 26.6.2016 1:05

Od 25.6.2016 23:05 do 26.6.2016 01:05; D1 - 371.9km na trase Lipník nad Bečvou - Polsko (st. hranice); požár vozidla; neprůjezdný pravý jízdní pruh; probíhají odklízecí práce; požár OA.

Aktuální články o dálnici D1

Momentálně nejsou žádné aktuální články o D1